Healing

bank12

Andlig Healing

Healing har använts sedan urminnes tider av olika naturfolk men även i vår moderna kultur. Många av oss har kommit i kontakt med healing på något sätt. Då oftast att någon talat om healing eller att någon tagit bort en vårta eller liknande.

 

 

Vi som helare hjälper dig att återfinna energibalansen i din kropp. Genom healing tillförs universell energi som alla behöver för tillväxt i livets alla skeden. Livet för med sig både med- och motgångar som påverkar oss mentalt, andligt och känslomässigt. Detta kan i sin tur även påverka oss fysiskt och vi blir sjuka. En healingbehandling ges inte bara på det fysiska planet, utan även på de andra planen. Ohälsa är ett symptom på det verkliga problemet som kan ligga mentalt, känslomässigt eller andligt, som då kan vara nog så viktiga att hela för det fysiska tillfrisknandet.

En healingbehandling tar ca 1 tim

Pris: 500 kr

 

Shamansk Healing

Jag jobbar i energikroppen och i chakrana för att ta bort präglingar och tung energi som i det dagliga livet kan påverka oss. När vi varit med om svåra/traumatiska händelser, påverkar det oss, inte bara nu utan även längre fram i tiden på olika sätt. Vår energikropp håller informationen från dessa händelser och även händelser från tidigare inkarnationer, som påverkar oss senare i livet. Ibland kan vi även ha tappat en själsbit vid en svår händelse i livet som behöver helas och läkas in i dig igen.

Vi börjar med ett samtal där du berättar vad du vill ha hjälp med. Sedan rensar jag i din aura och dina chakran för att ta bort dessa präglingar och som gör att din livsenergi kan flöda friare i ditt energifält.

Tidsåtgång ca 90 minuter

Pris: 800 kr

 

Transhealing

I denna healingmetod bjuder jag in min Guide i min kropp, att jobba igenom mig. På detta sätt kommer min Guide att leda arbetet genom sin energi, förståelse och synsätt från det andliga planet. Healingen sker oftast i ditt eterfält, något utanför din kropp. Healingen avslutas med chakrabalansering och tar ca 30 min i anspråk.

Pris: 350 kr

asarolf
Vi som jobbar med healing är Rolf Carlsson och Åsa Granskär