Munay-Ki initieringar

CCI20120831_0000-002

Munay-Ki är ett Quechua-ord och betyder ”Jag älskar dig”

Munay-Ki initieringen innehåller nio riter som öppnar din visdom och kraft. Du blir en person som har förstått och accepterat dig själv som förvaltare av all skapelse.

Grundinitieringarna är 5 till antalet:
HEALER´S RITE – som kopplar dig samman med andliga ljusvarelser från det förflutna som assisterar dig i din personliga transformation

BANDS OF POWER – Fem band av ljus vävs in i din ljuskropp för beskydd. De fungerar som ett filter som  bryter ner negativ energi. Denna kan man också ge enskilt om någon behöver extra beskydd.

HARMONY RITE – är en överföring av 7 arketyper in i respektive chakra, de  ordnade universella principerna

SEER´S RITE – Denna initiering öppnar upp en extra ”signalväg” av ljus mellan syncentrat, tredje ögat och hjärtchakrat och väcker upp det ”inre seendet”

De högre initieringarna, Vibrationer av Änglar och Ärkeänglar:
DAYKEEPER´S RITE – Du kopplas samman med healingmästare från det förflutna, och får kontakt med uråldriga heliga platser ( t ex Stonehenge och Machu Picchu) som helar och bringar balans till Moder Jord.

WISDOMKEEPER´S RITE – Du kopplas samman med ljusvarelser från det förflutna och framtiden. Denna initiering associeras med de snöklädda bergen.

EARTHKEEPER´S RITE – Denna initiering kopplar dig samman med Ärkeänglarna som är väktare över vår galax, och förvaltare över allt liv på jorden.

STARKEEPER´S RITE – Denna initiering förankrar dig säkert i tiden som kommer efter den stora förändringen som var 2012. Din fysiska kropp börjar förändras till homo luminous, en ljusvarelse.

CREATOR´S RITE – Väcker upp skapar-ljuset inom dig och ger dig en känsla av förvaltarskap över all skapelse, från det minsta sandkorn till den största galaxen i universum.

När du fått dessa initieringar kommer du känna dig välsignad av änglar

Pris: 1500 kr inklusive mentorskap
Kan delas upp på två tillfällen