Munay-Ki initieringar

CCI20120831_0000-002

Är du redo att ta steget fullt ut till att utveckla dig till den ljusvarelse du egentligen är?

Munay-Ki är ett Quechua-ord som betyder ”Jag älskar dig”. Munay-Ki initieringen innehåller nio riter som öppnar din visdom och kraft. En person som har accepterat sig själv som förvaltare av all skapelse. Att vara initierad med Munay-Ki riterna gör det möjligt för dig att svara an till det universum erbjuder dig 2012 och framöver. 2012 har setts som ett speciellt år i många olika kulturer världen över.

Grundriterna
HEALER´S RITE – kopplar dig samman med andliga ljusvarelser från det förflutna, som assisterar dig i din personliga transformation

BANDS OF POWER – Fem ljusband vävs in i din ljuskropp för beskydd. De fungerar som ett filter som  bryter ner negativ energi

HARMONY RITE – En överföring av de 7 arketyperna in i respektive chakra, de ordnade universella principerna

SEER´S RITE – Riten öppnar upp en extra ”signalväg” av ljus mellan syncentrat, tredje ögat och hjärtchakrat. Detta väcker upp det ”inre seendet”

Vibrationer av Änglar och Ärkeänglar
DAYKEEPER´S RITE – Du kopplas samman med healingmästare från det förflutna, och får kontakt med uråldriga heliga platser (Stonehenge och Machu Piccu t ex) som helar och bringar balans till Moder Jord. Feminin kraft

WISDOMKEEPER´S RITE – Du kopplas samman med ljusvarelser från det förflutna och framtiden. Denna rit associeras med de snöklädda bergen. Maskulin kraft

EARTHKEEPER´S RITE – Denna rit kopplar dig samman med Ärkeänglarna som är väktare över vår galax, och förvaltare över allt liv på jorden.

STARKEEPER´S RITE – Denna rit förankrar dig säkert i tiden som kommer efter den stora förändringen (2012). Din fysiska kropp börjar förändras till homo luminous.

CREATOR´S RITE – Väcker upp skapar-ljuset inom dig och ger dig en känsla av förvaltarskap över all skapelse, från det minsta sandkorn till den största galaxen i universum.

När du arbetar med dessa riter kommer du känna dig välsignad av änglar

Pris: 1500 kr inklusive mentorskap
Kan delas upp på två tillfällen