Yuen metoden

Yuen-metoden har inneburit en fantastisk resa för mig personligen med många insikter om kvantfysik och och vad man kan åstadkomma med den genom att förändra energier, ta bort blockeringar, med mera.

Yuen-metoden går att använda på smärta och värk, och många andra fysiska problem och tidigare-liv minnen med mera. Behandlingsformen passar även bra vid känslomässiga problem.

Genom energikorrigeringar kan man med Yuen-metoden på ett snabbt och effektivt sätt både hitta och åtgärda grundorsaken till problem och symptom. Dessa kan finnas på många olika nivåer i både kropp och sinne.

Med Yuen-metoden jobbar jag på många plan: kroppen, själen, cellminnet, tidigare liv-upplevelser och smärta av olika slag. Yuen-metoden löser permanent upp eller reducera grundorsakerna till problemet, så att kroppen kan läka sig själv och du slutligen kan bli fri från dina problem.

Till och med en kort behandling på 5-20 minuter kan lösa upp en fysisk smärta eller ett känslomässigt problem helt. Men då vissa problem har flera orsaksfaktorer med flera orsaksnivåer kan fler behandlingar vara nödvändiga. Smärta och andra funktionella nedsättningar försvinner gradvis när varje svaghet i energin korrigeras. När sista orsaken hittats och korrigerats försvinner resterna av smärtan/symptomet i kropp och sinne. Vanligtvis behövs 1-4 behandlingar.

Yuen-metoden fungerar lika bra på avstånd som om du kommer personligen till mig. Jag behandlar även dig med svårare besvär med yuen-metoden.

Om Yuen Metoden
Yuen Metoden kommer från Kina med Dr Kam Yuen som har haft metoden i sin släkt i 35 generationer. Metoden har sitt ursprung från Shaolinmunkar i Indien. Yuen Metoden kom på 60-talet till USA när Dr Kam Yuen flyttade dit, och till Europa och Sverige för lite mer än 10 år sedan.

Pris: 1.000 kr (ca 60 min). Yuen-behandlingen kan med fördel göras på distans