Steget Vidare

helande

Vi arbetar med Healing både fysiskt och andligt

Healing harmoniserar oss, så att vi blir kommer i balans både i kropp och själ. Människan är både en fysisk varelse, men också en känslomässig och andlig varelse och alla sidorna är lika viktiga för vårt välmående då de är starkt sammankopplade med vårt energifält som vi har runt om vår fysiska kropp.

När vi mår dåligt fysiskt eller känslomässigt, påverkar detta energifältet som finns omkring oss, och om vårt energifält är försvagat på något sätt påverkar det oss fysiskt, känslomässigt eller andligt. När vi påverka detta energifält genom någon form av healing kan vi må bättre på många plan. Energifältet eller aura som det också kallas, kan av en del ses som en ljusbåge som ligger några decimeter ut från kroppen. Dess egentliga storlek är dock ännu större, men är svårare att se för de flesta.

Vi har valt att arbeta med healing på alla plan, inte bara det fysiska.
Vi arbetar bland annat med Healing, Medial vägledning, Runläggning, Regressioner, Auramålning och Seanser.

För dig som vill ha en mer fysisk/jordande behandling kan vi erbjuda Zonterapi, Aqua Detox och Nikkens produkter för en bättre hälsa

 

Aktuellt

3/9 - 479
Höstens första kurs: Munay-Ki steg 1.

9/9 - 11/9
Mesa kursen är tyvärr fullbokad

Se mer under Aktuellt i menyn och Kurser