Om mig

 

Jag heter Åsa Granskär. Jag har lång erfarenhet som medium, och olika former av healing, så som Reikihealing, Transhealing, Kundalini-Reiki. Jag jobbar även med  nordisk och indiansk schamanism.

Jag är aktiv konstnär och har egna utställningar. De andliga vägledare som jag arbetar med är  White Eagle, Donna Laura, aymaraindian och en uråldrig andlig grupp som kallar sig Moh. Jag arbetar också med flera vägledare i det violetta ljuset.

 

 

Medium
Transmedium
Transhealer
Reiki Grand Master
Kundalini Reiki Master
Hypnoterapeut
Regressionsterapeut
Suggestionsterapeut
Zonterapeut
Schaman
Lärare i Auramålning