Emotion Koden™

Jag är nu certifierad att arbeta med The Emotion Code™ efter att ha jobbat både med mig själv och har haft många elevbehandlingar.

Vi, och allt omkring oss består av energi. Våra känslor och tankar består också av energi. Alla energier håller olika frekvens. Att arbeta med Emotions koden innebär att jag har kan hjälpa dig att frigöra de känslor som håller dig på en lägre energinivå och få dig att vibrera i en högre energi och kan börja läka dig själv själsligt och fysiskt.

Instängda känslor

Vi människor upplever alla jobbiga känslor, så som sorg, rädsla, ilska med mera. Vi har alla också instängda känslor. Vi har oftast 300 eller fler instängda känslor. Dessa känslor kan göra att vi inte mår så bra som vi skulle kunna göra. Det vanligaste är att man har möjlighet att processa känslan och då försvinner den ur kroppen. Men, om vi inte har möjlighet att processa den jobbiga känslan tillräckligt, så fastnar den energin i kroppen och blir en instängd känsla. Vi har väl, de flesta av oss hört: ”Inte ska du gråta, Det är väl inget att vara rädd för, Det är bara att bita ihop”

När du väl har en instängd känsla kommer du troligen att dra till dig fler situationer som bygger på samma jobbiga känsla igen och igen. Du kommer troligen att uppleva den känslan lättare och oftare än vad du annars skulle göra.

Instängda känslor kan vara en orsak till både fysiska och känslomässiga problem. Dessa känslor kan komma så långt tillbaka som från din barndom eller ännu tidigare. De kan ha sitt ursprung generationer tillbaka, ärvda känslor. Vi kan också absorbera känslor från andra bara genom att vistas i deras närhet.

Det jag gör med The Emotion Code™, är att jag hjälper dig att lösa upp dessa instängda känslor som har fastnat i din kropp. När du väl får bort de instängda känslorna kan effekten bli att du mår bättre både emotionellt, mentalt och fysiskt.

Vill du boka tid? Kontakta mig via telefon eller mail. Du kan välja att komma till mig eller att vi bokar en behandling på distans.

Pris: 800 kr, ca 1 tim

Hjärtmur

Hjärtmuren är en energimur som byggts upp kring hjärtat för att skydda det. När man upplever traumatiska händelser eller blivit sårad kan det undermedvetna bygga upp denna energimur för att skydda hjärtat från fler traumatiska känslor. Hjärtmuren består av instängda känslor och ca 90 % av oss människor har en Hjärtmur.

Hjärtmuren kan begränsa din förmåga att ge och ta emot kärlek. Den kan göra att du lever mer efter huvudet än känslan. Den kan ge dig värk i axlar och nacke, brist på motivation, man kan känna sig ”avstängd”, man kan ha svårt att få tillgång till sin kreativitet med mera.

Med Emotionkoden kan man lösa upp sin Hjärtmur på bara några sessioner. Det brukar för de flesta räcka med 3 – 4 sessioner, men kan också behövas fler.

Mitt tips är att börja med att frigöra sin Hjärtmur innan man börjar med att frigöra instängda känslor.  

När din Hjärtmur är borta kan du uppleva dig lättare till mods, värken i axlarna är borta, ökad förmåga till kärlek, ett ökat inre lugn, bättre självförtroende och till och med känna sig bättre fysiskt. Du kan också uppleva att du får bättre relationer med familj och vänner. De flesta människor upplever en märkbar skillnad på något sätt efter att deras hjärtmur har avlägsnats.

Pris: 800 kr, ca 1 tim

Husdjur

Emotionkoden fungerar lika bra på våra husdjur som oss människor, stora som små. De känner samma eller liknande känslor som vi människor gör. Därför passar Emotionskoden även för våra djur. Man kan hjälpa stressade, rädda husdjur genom att frigöra instängd energi.

Våra husdjur kan även känna sorg efter någon den saknar, de kan bära på rädsla efter en händelse, den kan även absorbera energi från sina ägare. Vi kan också hjälpa våra djur med läkningen efter veterinärbesök, så att läkningen går snabbare så att djuret känner sig lugnare.

Emotionskoden är ett fint sätt att skapa en större harmoni mellan dig och ditt husdjur.

Pris: 700 kr, ca 1 tim