Nyårsläggning

Tyvärr fick jag ställa in årets Nyårsläggning, då det var flera anmälda som blivit sjuka och att vädret sa ifrån för se som behövde sin bil för att komma till min lokal

Men jag har idag, tillsammans med min man gjort en Nyårsläggning som jag vill lägga ut här. Vi lade kort för Världen först. Vi delade upp året i 2 perioder på 6 månader. Vi tittade på Fredsläget i Världen, Världens Ekonomi och Upplysning i Världen. Det sistnämnda kan man förstå på mång olika sätt. Så här blev det:

Fredsläget i Världen

Jan – Jun, börjar i våra hjärtan med Frid/Fred inom oss själva. När vi nått Frid/Fred inom oss själva kommer också fred i Världen. Jul- Dec, förlåtelse är en talang! När vi kan förlåta kan vi uppnå fred.

Sverige: Använd ditt mod för att få klarhet, och var modig när du fått klarhet! Det är inte alltid så lätt att våga se det som inte andra ser, men ha mod att våga se, få klarhet. När du fått klarhet, så behövs också mod att agera efter det man fått klarhet i!

Ekonomi

Jan – Jun, vi behöver ha mod att använda våra psykiska förmågor till att förändra världsekonomin. Genom att använda vår mentala kraft kan vi förändra med tillit och insikt om att världsekonomin gäller alla. Jul – Dec, Vi har sörjt över det ekonomiska läget, men nu vänder det och öppnar nya möjligheter.

Sverige: Ha tillit till att det du manifesterar blir som du tänkt. Fundera inte på hur det ska gå till – ha bara tillit att det blir så! När vi alla tänker så, blir också vår ekonomi bättre!

Upplysning

Jan – Jun, känn styrka, tillit till att du finner din egen väg – så strålar du ut av detta till världen som vattnets cirklar som når längre och längre ut… Jul – Dec, det är början till rättvisa. Nya insikter kommer upp i dagen som ger rättvisa i något som gått fel.

Sverige: Nya insikter kommer upp i dagen som ger insyn om det som varit oklart. Detta år börjar vi rätta till det som blivit fel.