Steget Vidare

Healing

Jag har valt att arbeta med healing på alla plan, inte bara det fysiska. Bland annat arbetar jag med Zonterapi, Healing, Auramålning, Tarot, Runor, Schamansk healing och Seanser.

Healing harmoniserar oss, så att vi blir kommer i balans både i kropp och själ. Människan är en fysisk varelse, men också en känslomässig och andlig varelse. Dessa sidor är alla lika viktiga för vårt välmående och är starkt sammankopplade med varandra, men också med det energifält som finns runt om vår fysiska kropp.

Detta energifält (auran), påverkas både av yttre och inre omständigheter. När vi mår dåligt fysiskt eller känslomässigt, påverkar och försvagar detta energifältet som finns omkring oss och vi blir mer sårbara för yttre omständigheter. Detta kan orsakas av skador, trauman eller barndomsupplevelser. Vi kan påverka detta energifält genom någon form av healing så att vi mår bättre på många plan.

Läs också om Schamansk healing som nu snabbt växer i efterfrågan. Jag går nu också som elev och lär mig en ny intressant behandlingsform; Yuen-metoden, så passa på att få en behandling när jag har elevbehandlingar!

För dig som vill ha en mer fysisk behandling kan vi erbjuda Zonterapi för en bättre hälsa.

Tillsammans med Ingrid på Inthegrid.se har vi startat sidan The Essence School där vi delar med oss av våra erfarenheter i de kurser vi erbjuder. Ligger just nu vilande.

Jag samarbetar även mycket med Maria och har Eldceremonierna tillsammans med henne.

Nyhetsbrev