Steget Vidare

Äggskalet ovan symboliserar för mig att växa och att spränga de gränser jag har omkring mig, vad jag kan, vad som är möjligt. Att gå vidare i livet och se vilka möjligheter som öppnar sig när man vågar.
När jag kan spränga mina gränser, vet jag också att  andra har möjlighet att spränga sina gränser, våga lite mer… Det är då vi lever lite mer!

Jag har valt att arbeta med healing på alla plan, inte bara det fysiska. Bland annat arbetar jag med Zonterapi, Yuen-metoden, Healing, Auramålning, Runor, Schamansk healing och Seanser.

Healing harmoniserar oss, så att vi blir kommer i balans både i kropp och själ. Människan är en fysisk varelse, men också en känslomässig och andlig varelse. Dessa sidor är alla lika viktiga för vårt välmående och är starkt sammankopplade med varandra, men också med det energifält som finns runt om vår fysiska kropp.

Detta energifält (auran), påverkas både av yttre och inre omständigheter. När vi mår dåligt fysiskt eller känslomässigt, påverkar och försvagar detta energifältet som finns omkring oss och vi blir mer sårbara för yttre omständigheter. Detta kan orsakas av skador, trauman eller barndomsupplevelser. Vi kan påverka detta energifält genom någon form av healing så att vi mår bättre på många plan.

Läs också om Schamansk healing och en ny intressant behandlingsform, Yuen-metoden, som nu växer i efterfrågan. För dig som vill ha en mer fysisk behandling kan vi erbjuda Zonterapi för en bättre hälsa.

Tillsammans med Ingrid på Inthegrid.se har jag en del behandlingar så som t ex Animerade resor. Jag och Maria på Shamari har Eldceremonierna tillsammans ute på Västra Femöre i Oxelösund. Dessutom har vi också en del workshops och föreläsningar tillsammans.

Nyhetsbrev