Runläggning

Runor1

Din resa med runorna kan börja här! När du tar in och tittar på runorna och situationen du befinner dig i och ser den från olika synvinklar. Det är då kan vi förstå situationen bättre och vi vet då vad vi kan göra för att få ut det bästa av den.

Jag använder runorna för att se en specifik situation från många olika håll. Runorna visar vad jag behöver ta tag i, vad jag behöver läka. De visar också hur jag tar till mig min inre visdom och  andlighet bättre.

Det är viktigt för var och en av oss att vi ser vad vi själva kan göra på ett personligt plan för att förändra den situation man befinner sig i.

Pris: 700 kr
På distans: 750 kr, spelas in på CD
Betalas in på förhand till bankgiro 752-9035 eller swish 123 527 48 32