Runläggning

Runor1

Runorna använder jag för att se en specifik situation från olika håll. Runorna visar vad vi behöver ta tag i, vad som kan läka oss, hur vi tar till oss vår inre visdom och vår andlighet bättre. När vi tittar på runorna/situationen från olika synvinklar, förstår vi bättre den situation vi befinner oss i och vad vi kan göra för att få ut det bästa av den.

Det är viktigt för var och en av oss att vi kan se vad vi själva kan göra på ett personligt plan för att förändra den situation man befinner sig i.

Pris: 600 kr
På distans: 650 kr, spelas in på CD
Betalas in på förhand till bankgiro 752-9035 eller swish 123 527 48 32