Hypnoanalys

Library-of-congress_litenHypnoterapi är en naturlig metod för att behandla allt från rökning till existentiella problem. Hypnoterapi är också utmärkt för att öka din självkännedom. Efter en genomgången hypnoterapi kan det ge dig djupa insikter och bli en viktig milstolpe i livet.

Suggestionsterapi 

Används vid problem som rökning, nagelbitning, examensnerver, bantning, avslappning, dåligt självförtroende med mera. Normalt räcker det med 2 – 3 konsultationer.

Pris: 700 kr/gång

Hypnoanalys

Hypnoanalys innebär att gå vi djupare för att hitta underliggande orsaker till fobier, ångest, bristande självkänsla eller andra problem – du får helt enkelt för att få en ökad självkännedom.

Detta är en helt privat och individuell terapi, där det är möjligt för dig som kund att våga möta din ”skugga” och släppa ut den i ljuset. Antalet sessioner varierar från fall till fall, men det brukar ofta handla om 8 – 10 konsultationer på ca 90 minuter vardera.

Hynpoanalys är en mycket bra terapi för alla åkommor som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter.

Pris: 800 kr/gång

Introduktionssamtalet, där vi diskuterar dina problem, hur behandlingen går till och om detta är något för dig, är naturligtvis gratis.