Healing

bank12

Andlig Healing

Healing har använts sedan urminnes tider av olika naturfolk men även i vår moderna kultur. Många av oss har kommit i kontakt med healing på något sätt. Då oftast att någon talat om healing eller att någon tagit bort en vårta eller liknande.

Som healer hjälper jag dig att återfinna energibalansen i din kropp. Healingen tillför universell energi som alla behöver för tillväxt i livets alla skeden. Livet för med sig både med- och motgångar som påverkar oss mentalt, andligt och känslomässigt. Detta kan i sin tur även påverka oss fysiskt och vi blir sjuka. En healingbehandling ges inte bara på det fysiska planet, utan även på de andra planen. Ohälsa är ett symptom på det verkliga problemet som kan ligga mentalt, känslomässigt eller andligt, som då kan vara nog så viktiga att hela för det fysiska tillfrisknandet.

En healingbehandling tar ca 1 tim

Pris: 700 kr

Transhealing

I denna healingmetod bjuder jag in min Guide i min kropp, att jobba igenom mig. På detta sätt kommer min Guide att leda arbetet genom sin energi, förståelse och synsätt från det andliga planet. Healingen sker oftast i ditt eterfält, något utanför din kropp. Healingen avslutas med chakrabalansering och tar ca 30 min i anspråk.

Pris: 450 kr

Både Andlig Healing och Transhealing kan göras på distans.

Traumahealing

Vid trauman kommer i ur balans och tar beslut som kanske inte är dom bästa. Sedan försöker vi ställa oss upp och gå vidare i livet.
Kvar finns sår och minnen som skapats av traumat som behöver plockas upp för att läka.

Jag som healer hjälper dig att plocka fram bilder som en hjälp att sedan kunna rensa bort blockeringen (traumat). Du kan under healingen börja känna känslor eller smärta i kroppen av den energiblockering (trauma) som du är redo att släppa. När blockeringen är bortrensad kan du nå högre energier och förstå problemet från en ny dimension.

Behandlingen avslutas med aurahealing och “Bands of Power” som ett beskydd runt hela din aura.
Behandlingen tar ca 2 timmar

Pris: 1000 kr

Jag jobbar även med Shamansk Healing
I energikroppen eller auran finns ofta präglingar och tung energi som i det dagliga livet kan påverka oss. Dessa kan uppstå när vi varit med om svåra händelser. Jag ser dem och jobbar för att få bort dem ur ditt energifält så att din livsenergi kan flöda friare. Läs mer under Shamanism.