Healing

bank12

Andlig Healing

Jag hjälper dig att återfinna energibalansen i din kropp. Healingen ger dig tillbaka den ursprungsenergi som du behöver och är din, och städar ut den energi som du inte längre behöver. Vi har alla både med- och motgångar som påverkar oss mentalt, andligt och känslomässigt. Det kan i sin tur påverkar oss fysiskt och vi blir sjuka. Healingbehandlingen går inte bara det fysiska planet, utan även på de andra planen. Ohälsa är ett symptom på det verkliga problemet som kan ligga mentalt, känslomässigt eller andligt, och som då kan vara nog så viktiga att hela för det fysiska tillfrisknandet.

En healingbehandling tar ca 1 tim

Pris: 800 kr

Transhealing

I denna healingmetod bjuder jag in min Guide att jobba igenom mig. På det sättet leder min Guide arbetet genom sin energi, förståelse och synsätt från det andliga planet. Jag jobbar oftast i ditt eterfält, alltså något utanför din kropp. Innan vi avslutar gör jag en chakrarening och chakrabalansering och tar ca 30 min i anspråk.

Pris: 450 kr

Både Andlig Healing och Transhealing kan jag göra på distans.

Traumahealing

Ett trauma skapas när något svårt som händer oss eller som vi är delaktiga i. Då kommer vi ur balans som gör att vi handlar irrationellt. Det kan vara svårt att få tillbaka den balans som vi tidigare haft då det  finns sår och minnen som skapats av traumat som behöver plockas upp för att läka.

Jag använder min slagruta som hjälp för att plocka fram bilder och känslor hos dig, så att du sedan ska kunna rensa bort blockeringen (traumat). Du kan under healingen börja känna känslor eller smärta i kroppen av den energiblockering (trauma) som du är redo att släppa. När blockeringen är bortrensad kan du nå högre energier och förstå problemet från en ny dimension.

Behandlingen avslutas med aurahealing och “Bands of Power” som ett beskydd runt hela din aura.
Behandlingen tar ca 2 timmar

Pris: 1000 kr

Jag jobbar även med Shamansk Healing
Här läser du mer om Shamanism.