Höst

Det är höst och växterna återvänder till Moder Jord. Träden fäller sina löv och saven går tillbaka till ursprungskällan för all växtlighet. Luften bli kyligare och vindarna kommer med märkbar bestämdhet och talar om att tiden är inne för naturen att återlämna till Moder Jord den kraft och energi som lånats av henne. Deras kraft och energi tas omhand av henne för att åter komma till användning med ny kraft nästa år.

Hösten är tiden för reflektion, vila och återhämtning. Det är också dags för oss att göra detsamma. Vi varvar ner, tar det lugnare, kryper in i vår stugvärme och reflekterar mer över vårt liv, hälsa och vad vi kan göra annorlunda. Kanske kan vi äta nyttigare, ta hand om våra relationer bättre med mera.

När våren kommer med ljuset kommer och förnyad kraft till naturen och saven stiger i träden kommer också vår kraft och lust tillbaka och vi vaknar upp med ny kraft och intention.